System sugestii pracowniczych – przykłady

Sposobów organizacji i zasad działania programów sugestii pracowniczych jest bardzo wiele. Dużo zależy od czynników opisanych w cz.1[czytaj tutaj]

Bardzo trafne spostrzeżenia są zawarte w raporcie przygotowanym przez SLMP: http://leanpolska.org/wp-content/uploads/Raport-SLMP-Programy-sugestii-pracowniczych-2014.pdf

 

Ciekawi Cię jak inne przedsiębiorstwa zorganizowały własne systemy sugestii? Czytaj poniżej i oceń czy w Twojej firmie sprawdziło by się któreś z przedstawionych rozwiązań. A może masz lepszy pomysł na organizację programu inicjatyw pracowniczych?

 

Przykład  #1 –  Firma produkcyjna, średniej wielkości, polska

Zasady:

– w programie sugestii mogą brać udział wyłącznie pracownicy produkcji , którzy nie pełnią funkcji zarządczej

– pomysł musi wpływać na optymalizację kosztów, tj. musi przynosić realne oszczędności

– realizacja zatwierdzonego pomysłu nie jest ograniczona w czasie i zależy od dostępności zasobów

– pomysł może dotyczyć dowolnego obszaru funkcjonowania firmy

– pomysły zgłasza się w formie papierowej i przekazuje do Administratora Programu, który je weryfikuje i ocenia

– ostateczną decyzje o wdrożeniu podejmuje Dyrektor Zarządzający

– brak celów ilościowych

–  autor / autorzy pomysłu otrzymuje nagrodę dopiero po wdrożeniu pomysłu

– motywator: nagroda pieniężna, która stanowi pewien % od oszczędności

 

Przykład #2 – Firma produkcyjna, duża, międzynarodowa

 

Zasady:

– w programie mogą brać udział pracownicy, którzy nie pełnią funkcji zarządczej (produkcja i biura)

– pomysł powinien wpływać na redukcję strat (Muda), poprawę jakości i bezpieczeństwa pracy

– czas realizacji zatwierdzonego pomysłu ograniczony w czasie

– pomysły wdrażają autorzy. Wyjątkiem są te sugestie, które wykraczają poza zakres kompetencji danego pracownika

– pomysł może dotyczyć dowolnego obszaru funkcjonowania firmy

– sugestie zgłasza się w formie papierowej lub elektronicznej do Administratora Programu.  Ten weryfikuje pomysł i przekazuje do oceny specjaliście z danej tematyki

– ostateczną decyzję o wdrożeniu podejmuje osoba odpowiedzialna za obszar, którego dotyczy pomysł

– każdy pracownik powinien zgłosić konkretną liczbę pomysłów

– autor / autorzy pomysłu nagradza się w formie przyznawanych punktów, na każdym etapie oceny i wdrożenia mogą zdobyć pewną część z maksymalnej puli punktów

– każdy zatwierdzony pomysł ocenia się wg określonej, stałej puli punktów

– punkty za kolejne pomysły kumulują się

– pracownicy mogą wymieniać punkty na: nagrody rzeczowe, gadżety, vouchery lub bony pieniężne

– motywator: dodatkowe nagrody miesięczne, kwartalne, roczne za aktywne uczestnictwo w programie

 

Przykład #3 – Firma produkcyjna, duża, międzynarodowa

Zasady:

– w programie mogą brać udział pracownicy, którzy nie pełnią funkcji zarządczej (produkcja i biura)

– każdy pomysł przed zgłoszeniem weryfikuje osoba odpowiedzialną za usprawniany obszar oraz oszacowuje oszczędności finansowe

– pomysły zgłasza się drogą elektroniczną (mogą figurować jako anonimowe na etapie oceny)

– pierwszym etapem oceny jest podział wszystkich pomysłów na dwie grupy: drobne usprawnienia (Kaizeny) i pomysły oszczędnościowe

– drobnych pomysłów się nie nagradza

– pomysły oszczędnościowe nagradza się w formie premii dla autorów pomysłu

– nagrody przyznaje się w określonym terminie, nie ma znaczenia etap wdrożenia

– sugestie wdrażają właściciele usprawnianych obszarów

– brak dodatkowych motywatorów

 

Przykład #4 – Firma usługowa, średniej wielkości, polska

 

Zasady:

– w programie borą udział wszyscy pracownicy, nie ma znaczenia jaką pełnioną funkcję w organizacji

– brak wytycznych na poprawę jakich elementów powinien wpływać pomysł

– pomysł może dotyczyć dowolnego obszaru funkcjonowania firmy

– pomysły można zgłaszać w formie papierowej i umieszczać w specjalnym „Punkcie z sugestiami”, widocznym dla wszystkich pracowników i klientów, każdy może się z nimi zapoznać

– autorzy przedstawiają swoje pomysły na cyklicznych spotkaniach

– o wdrożeniu decydują wszyscy uczestnicy spotkania

– realizacja pomysłu nie ma ograniczenia czasowego

– za wdrożenie odpowiada autor pomysłu lub osoba odpowiedzialna za usprawniany obszar

– pracownik nie dostaje nagrody za każdy pomysł; nagradzana jest jego aktywność

– motywator: integracje pracownicze, wyróżnienie na tle innych pracowników i klientów firmy, listy gratulacyjne

 

 

Jak widzisz sposób organizacji systemów wspierających inicjatywy / pomysły pracownicze różni się w każdym przypadku, a to tylko drobny wycinek z możliwych rozwiązań.

 

Jak wdrażać Programy Sugestii?

 

Jesteś na początku przygody z ciągłym doskonaleniem? Twoja firma stoi przed decyzją

– wdrażać program sugestii czy nie?

– płacić za pomysły czy nie płacić?

– wyznaczać cel na ilość sugestii czy nie?

 

Proponuję w pierwszej kolejności przeprowadzić  ankietę dwukierunkową, „od góry” i  „od dołu” organizacji.

 

Management powinien odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:

– Czy w firmie aktualnie funkcjonuje Program Sugestii?

– Czy jest potrzeba wprowadzenia lub zmiany Programu Sugestii?

– Dla kogo zamierzacie dedykować program – dla konkretnej grupy pracowników czy dla całej organizacji?

– Kto ma nadzorować Program Sugestii? Mamy odpowiednie zasoby?

– Czy są obszary, które szczególnie chcemy usprawnić?

– Czy zależy nam na szybkim wprowadzaniu usprawnień?

– Mamy budżet na ewentualne inwestycje?

 

Nie myśl, że na tym koniec. Nie ma żadnych wątpliwości, kto stanowi siłę napędową programów sugestii. To PRACOWNICY – osoby, które najwięcej wiedzą co można ulepszyć w naszych organizacjach. Są najbliżej procesów. Warto wysłuchać ich głosu i opinii. Zwykle wystarczy zadać kilka pytań, m.in.:

– Czy widzisz potrzebę wprowadzenia lub zmiany istniejącego Programu Sugestii?

– Co Cię motywuje do zgłaszania pomysłów?

 

Zbierz odpowiedzi i przystąp do kreowania systemu inicjatyw pracowniczych szytego na miarę Twojej firmy. Wówczas będziesz pewien, że jest to program najbardziej odpowiedni dla Twojej organizacji.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *