Arkusz kontrolny, czyli jak zbierać dane

Arkusz kontrolny – zastosowanie   We wcześniejszych wpisach dużo mowy było o metodach rozwiązywania problemów, od tych najprostszych – do zastosowania w grupie roboczej, po bardziej zaawansowane- jak analiza kart kontrolnych.   Znasz już te metody? Jeśli jeszcze nie, to zapraszam do poczytania na wcześniejszych wpisach: DMAIC, analiza Pareto, burza mózgów, metoda 6-3-5, karty kontrolne, […]

Wykres kontrolny, karty średniej i rozstępu – składniki sukcesu przebiegu dowolnego procesu

Wykres kontrolny, karty kontrolne – wstęp   Na pewno nie raz obserwując proces i zbierając dane zastanawiasz się, czy jest on stabilny, czy parametry są na właściwym poziomie lub kiedy należy reagować w przypadku odchyleń.   Na szczęście są narzędzia, które wspierają nas w podejmowaniu decyzji i dostarczają wiedzy o procesie. Mowa tu o wykresie […]

Histogram – prosty wykres na skomplikowane zagadnienia

Co to jest histogram?   Histogram, to chyba najpopularniejszy wykres stosowany w analizie statystycznej, uważany za jedno z podstawowych narzędzi poprawy jakości.   Wykres ten pozwala na graficzne przedstawienie tzw. rozkładu badanej cechy w określonych przedziałach. Mówiąc prosto – histogram prezentuje krotność wystąpienia danych wartości (np. wieku, temperatury, wymiaru, wagi, zarobków, wykształcenia, etc.), w interesujących […]

Analiza Pareto – ABC identyfikacji kluczowych czynników

Zasada, wykres i analiza Pareto  oraz analiza ABC   Bardzo często analizując wyniki zastanawiamy się, które przyczyny miały największy wpływ na zaistniałą sytuację, powstanie problemu. Metod, które mogą nam pomóc w prawidłowej interpretacji jest wiele, ale najbardziej znaną i najczęściej stosowaną jest analiza Pareto oraz jej odmiana – analiza ABC.   Wg tego podejścia w […]

Diagram przyczynowo-skutkowy, czyli rybia ość w ciągłym doskonaleniu

Na czym polega metoda i kiedy się ją stosuje?   Diagram przyczynowo-skutkowy, inaczej nazywany jest też diagramem Ishikawy, ryby lub rybiej ości. Czasem można też spotkać się z określeniem – wykres drzewa, gdyż po obróceniu o 90o przypomina, jak sama nazwa wskazuje, właśnie drzewo.   Diagram Ishikawy jest jedną z najpopularniejszych metod stosowanych w przypadku […]

Burza mózgów jest nieefektywna? Sprawdzi się metoda 6-3-5

Burza mózgów jest nieefektywna? Może lepiej sprawdzi się metoda 6-3-5   Brainstorming, mimo że jest powszechnie stosowany do rozwiązywania problemów i zbierania pomysłów od grupy, często ma sporo ograniczeń. Okazuje się bowiem, że metody łatwe do przeprowadzenia dla Moderatora, nie zawsze są już takie proste dla uczestników.   W klasycznej Burzy mózgów każdy uczestnik samodzielnie […]

Burza mózgów – Brainstorming

Co to za metoda i na czym polega?   Burza mózgów to metoda twórczego myślenia, pobudzająca kreatywność, dzięki której w krótkim czasie można zebrać ogromną liczbę pomysłów i propozycji rozwiązań danego problemu.   Bardzo często tą technikę wykorzystuje się w szkołach, już w najmłodszych grupach wiekowych, jako sposób na: integrowanie grupy, rozgrzewkę umysłową na początku […]

5 WHY – rozwiąż problem w miejscu jego powstania

Analiza 5 Why – wprowadzenie   Proces ciągłego doskonalenia, poprzez stosowanie filozofii Lean, daje nam bardzo wiele możliwości i narzędzi do rozwiązywania problemów. Jednak żeby wybrać właściwą drogę postępowania, która pomoże nam wprowadzić skuteczne działania korygujące, konieczne jest w pierwszej kolejności zidentyfikowanie PRZYCZYNY ŹRÓDŁOWEJ powstania problemu.   Jest to bardzo istotny element przed przystąpieniem do […]