Konsensus i ocena pomysłów – sztuka osiągania porozumienia na drodze dyskusji

Konsensus.  Kilka słów o …

 

Konsensus, jako słowo znane i całkiem często używane, ale w praktyce jakże ciężki do osiągnięcia …

 

Konsensus to takie rozwiązanie, które spełnia wymagane przez nas kryteria. Jednocześnie, popierane jest przez  wszystkich zaangażowanych w dany temat.

W pewnym sensie konsensus jest sztuką kompromisu, a już na pewno osiągania porozumienia na drodze dyskusji.

 

Idealne rozwiązania, z którymi w 100% zgadzają się wszyscy, chyba nie istnieją. Sztuka osiągania porozumienia w danej sprawie, czyli właśnie konsensus, jest więc chyba jedną z ważniejszych umiejętności zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.

 

W poprzednich wpisach bardzo dużo mowy było o metodach rozwiązywania problemów. Jeśli jeszcze nie miałeś/ -aś okazji się z nimi zapoznać, sprawdź w zakładce NARZĘDZIA I METODY.

W każdej z nich proponowano rozwiązania na poprawę stanu obecnego, czy problemu. Ale właśnie wybór tych najważniejszych, najistotniejszych z punktu widzenia rozwiązania problemu, nie byłby możliwy bez osiągnięcia wspólnego stanowiska = konsensusu.

 

Co nam daje osiąganie kompromisu?

 

Co? Niezmiernie ważny element, czyli poczucie wpływu jednostki na ostateczną decyzję, obrany kierunek, czy wynik w danej sprawie.

Konsensus wypracowuje się w zespole, każdy więc może wyrazić swoje zdanie, a w razie różnicy poglądów – podać argumenty, które przemawiają ZA danym rozwiązaniem.

 

 

 

Droga dochodzenia do wspólnego rozwiązania, ostatecznego wyboru

 

 

 

 

Jak skutecznie oceniać pomysły?

 

 

Ocena pomysłów to przedostatni etap każdej analizy problemu, bez względu na to, jaką metodę wybrano do jego rozwiązania (5 why, diagram przyczynowo-skutkowy, burza mózgów, metoda 635, etc.).

I wbrew pozorom, jest równie trudny, jak proces zbierania pomysłów. To jest czas na wyłonienie najważniejszego zagadnienia, najlepszego rozwiązania danego problemu z punktu widzenia doświadczenia zespołu biorącego udział w analizie.

Osiągnięcie konsensusu jest ważne, aby każdy był zgodny i przekonany do słuszności ostatecznej decyzji.

 

 

W jaki sposób można oceniać pomysły?

 

1# Ocena ekspercka

 

Pomysły są oceniane przez grono specjalistów z danej dziedziny / obszaru działalności przedsiębiorstwa. W ten sposób najczęściej dokonuje się wyboru najlepszych rozwiązań z zakresu technologii, aspektów technicznych, maszyn, narzędzi specjalistycznych, etc.

Takie gremium oceniające wybiera się nie bez powodu, tylko ono bowiem posiada niezbędną wiedzę, aby wydać opinię na temat danego pomysłu. Na tej podstawie przyjmuje się bądź odrzuca sugestię.

 

2# Ocena losowa

 

Wydawało by się, że taka forma (w przypadku oceny pomysłów) jest dosyć kontrowersyjna lub nie może mieć zastosowania. A jednak… może! Ale tylko w przypadku, gdy zgłoszone propozycje są równoważne. Wówczas wybór może być dokonany na drodze losowej.

 

3# Głosowanie „jawne”

 

Ta forma oceny pomysłów ma chyba największy potencjał do dyskusji, a co za tym idzie – dążenie do osiągnięcia kompromisu wśród grupy osób wybierających sugestie.

Sposób przeprowadzenia takiego głosowania może wyglądać w ten sposób, że każdy uczestnik wypowiada się na temat każdego pomysłu, przedstawia argumenty, a następnie oznacza preferowane pomysły od najważniejszych, do najmniej ważnych.

Dzięki temu można przedyskutować wszystkie zgłoszone idee, co w ogromnym stopniu wpływa na osiągnięcie kompromisu.

 

4# Głosowanie „niejawne”

 

W przeciwieństwie do głosowania jawnego, ta forma mocno ogranicza możliwość dyskusji na temat danej idei.  Liczy się w tym przypadku głównie subiektywna opinia członków zespołu oceniającego.

Sposób przeprowadzenia takiego głosowania może odbywać się poprzez ponumerowanie każdego zgłoszenia.   Następnie uczestnicy na karteczkach oddają swój głos na popierany pomysł. Ta idea/ sposób rozwiązania, który otrzyma największą liczbę głosów, jest wybrana do wdrożenia.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *