Siatka priorytetów Bolles’a – porównuj, porównuj, porównuj …

Co to jest siatka priorytetów Bolles’a?     Sposobów i narzędzi na ustalanie priorytetów jest wiele. Wszystko zależy od tego co bierzemy za cel, czy zastanawiamy się nad nową inwestycją, czy dążymy do lepszej samoorganizacji.   W tym wpisie mowa będzie o bardzo ciekawym narzędziu – siatce priorytetów, które znajduje zastosowanie zarówno w biznesie, jak […]

Konsensus i ocena pomysłów – sztuka osiągania porozumienia na drodze dyskusji

Konsensus.  Kilka słów o …   Konsensus, jako słowo znane i całkiem często używane, ale w praktyce jakże ciężki do osiągnięcia …   Konsensus to takie rozwiązanie, które spełnia wymagane przez nas kryteria. Jednocześnie, popierane jest przez  wszystkich zaangażowanych w dany temat. W pewnym sensie konsensus jest sztuką kompromisu, a już na pewno osiągania porozumienia […]

Analiza SWOT

Co to jest analiza SWOT?     Analiza SWOT jest techniką, która w sposób graficzny pozwala przedstawić ocenę organizacji, procesu czy produktu z punktu widzenia zasobów oraz wpływu otoczenia. Skrót SWOT bierze się od słów: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats, czyli mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. I w taki właśnie sposób realizowana jest […]

Arkusz kontrolny, czyli jak zbierać dane

Arkusz kontrolny – zastosowanie   We wcześniejszych wpisach dużo mowy było o metodach rozwiązywania problemów, od tych najprostszych – do zastosowania w grupie roboczej, po bardziej zaawansowane- jak analiza kart kontrolnych.   Znasz już te metody? Jeśli jeszcze nie, to zapraszam do poczytania na wcześniejszych wpisach: DMAIC, analiza Pareto, burza mózgów, metoda 6-3-5, karty kontrolne, […]

Wykres kontrolny, karty średniej i rozstępu – składniki sukcesu przebiegu dowolnego procesu

Wykres kontrolny, karty kontrolne – wstęp   Na pewno nie raz obserwując proces i zbierając dane zastanawiasz się, czy jest on stabilny, czy parametry są na właściwym poziomie lub kiedy należy reagować w przypadku odchyleń.   Na szczęście są narzędzia, które wspierają nas w podejmowaniu decyzji i dostarczają wiedzy o procesie. Mowa tu o wykresie […]

Histogram – prosty wykres na skomplikowane zagadnienia

Co to jest histogram?   Histogram, to chyba najpopularniejszy wykres stosowany w analizie statystycznej, uważany za jedno z podstawowych narzędzi poprawy jakości.   Wykres ten pozwala na graficzne przedstawienie tzw. rozkładu badanej cechy w określonych przedziałach. Mówiąc prosto – histogram prezentuje krotność wystąpienia danych wartości (np. wieku, temperatury, wymiaru, wagi, zarobków, wykształcenia, etc.), w interesujących […]

Analiza Pareto – ABC identyfikacji kluczowych czynników

Zasada, wykres i analiza Pareto  oraz analiza ABC   Bardzo często analizując wyniki zastanawiamy się, które przyczyny miały największy wpływ na zaistniałą sytuację, powstanie problemu. Metod, które mogą nam pomóc w prawidłowej interpretacji jest wiele, ale najbardziej znaną i najczęściej stosowaną jest analiza Pareto oraz jej odmiana – analiza ABC.   Wg tego podejścia w […]

Diagram przyczynowo-skutkowy, czyli rybia ość w ciągłym doskonaleniu

Na czym polega metoda i kiedy się ją stosuje?   Diagram przyczynowo-skutkowy, inaczej nazywany jest też diagramem Ishikawy, ryby lub rybiej ości. Czasem można też spotkać się z określeniem – wykres drzewa, gdyż po obróceniu o 90o przypomina, jak sama nazwa wskazuje, właśnie drzewo.   Diagram Ishikawy jest jedną z najpopularniejszych metod stosowanych w przypadku […]