Czy w świecie VUCA jest miejsce na ciągłe doskonalenie i lean?

VUCA – niesamowicie modne i głośno komentowane w ostatnich latach sformułowanie, które określa dzisiejszą rzeczywistość. Ale co to takiego? Skrót utworzono od słów: volatility (zmienność), uncertainty (niepewność) , complexity (złożoność) i ambiguity (wieloznaczność).   Korzenie VUCA wywodzą się z terminologii wojskowej – w taki sposób amerykańscy żołnierze określali / określają sytuację na polu bitwy, w […]