Konsensus i ocena pomysłów – sztuka osiągania porozumienia na drodze dyskusji

Konsensus.  Kilka słów o …   Konsensus, jako słowo znane i całkiem często używane, ale w praktyce jakże ciężki do osiągnięcia …   Konsensus to takie rozwiązanie, które spełnia wymagane przez nas kryteria. Jednocześnie, popierane jest przez  wszystkich zaangażowanych w dany temat. W pewnym sensie konsensus jest sztuką kompromisu, a już na pewno osiągania porozumienia […]

Analiza SWOT

Co to jest analiza SWOT?     Analiza SWOT jest techniką, która w sposób graficzny pozwala przedstawić ocenę organizacji, procesu czy produktu z punktu widzenia zasobów oraz wpływu otoczenia. Skrót SWOT bierze się od słów: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats, czyli mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. I w taki właśnie sposób realizowana jest […]