Czy w świecie VUCA jest miejsce na ciągłe doskonalenie i lean?

VUCA – niesamowicie modne i głośno komentowane w ostatnich latach sformułowanie, które określa dzisiejszą rzeczywistość. Ale co to takiego? Skrót utworzono od słów: volatility (zmienność), uncertainty (niepewność) , complexity (złożoność) i ambiguity (wieloznaczność).   Korzenie VUCA wywodzą się z terminologii wojskowej – w taki sposób amerykańscy żołnierze określali / określają sytuację na polu bitwy, w […]

Siatka priorytetów Bolles’a – porównuj, porównuj, porównuj …

Co to jest siatka priorytetów Bolles’a?     Sposobów i narzędzi na ustalanie priorytetów jest wiele. Wszystko zależy od tego co bierzemy za cel, czy zastanawiamy się nad nową inwestycją, czy dążymy do lepszej samoorganizacji.   W tym wpisie mowa będzie o bardzo ciekawym narzędziu – siatce priorytetów, które znajduje zastosowanie zarówno w biznesie, jak […]

Konsensus i ocena pomysłów – sztuka osiągania porozumienia na drodze dyskusji

Konsensus.  Kilka słów o …   Konsensus, jako słowo znane i całkiem często używane, ale w praktyce jakże ciężki do osiągnięcia …   Konsensus to takie rozwiązanie, które spełnia wymagane przez nas kryteria. Jednocześnie, popierane jest przez  wszystkich zaangażowanych w dany temat. W pewnym sensie konsensus jest sztuką kompromisu, a już na pewno osiągania porozumienia […]

Analiza SWOT

Co to jest analiza SWOT?     Analiza SWOT jest techniką, która w sposób graficzny pozwala przedstawić ocenę organizacji, procesu czy produktu z punktu widzenia zasobów oraz wpływu otoczenia. Skrót SWOT bierze się od słów: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats, czyli mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. I w taki właśnie sposób realizowana jest […]

2# Cost saving – Jak bezboleśnie minimalizować koszty HR?

Osiągnąć wiele, przy niemal zerowym budżecie?   Myślisz, że to niemożliwe? Na pewno trudne, ale nie niemożliwe.   Przed takim wyzwaniem – małego lub mocno „okrojonego” budżetu –  bardzo często stają działy personalne, gdy planowany jest budżet i wszelkiego rodzaju inicjatywy oszczędnościowe. HR jest zwykle „na celowniku”, gdyż (jak zostało to opisane w  01# Cost […]

01# Cost Saving – 5 Pułapek braku strategii cost saving w przedsiębiorstwie

Złe nawyki, czyli jak nie warto oszczędzać   Chyba nie ma firmy, która nie chciała by funkcjonować bardziej efektywnie, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych (żeby nie mówić jak najniższych) kosztów działalności.   Sposobów na oszczędzanie jest sporo, a wiele z nich sprowadza się (niestety) do brutalnego wręcz cięcia kosztów. W niektórych przypadkach ciężko tego uniknąć – […]